PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
PAR novinky
V dubnu proběhla na ČVUT konference DRONECON věnovaná problematice bezpilotní vzdušné dopravy, tedy využití dronů v dopravě nákladů, ale i pasažérů na krátké i střední vzdálenosti. Jednalo se o první takto významnou událost v ČR. V Evropě se již této problematice věnuje pozornost několik let a k rozvoji využití dronů k dopravě nákladů na delší vzdálenosti…
Jarní údržba hlavní dráhy bude probíhat ještě tři dny Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám se v rámci jarní údržby dráhy bohužel nepodařilo zrealizovat všechny naplánované práce.  Sekvenční uzavírka hlavní dráhy 06/24 se tak bude opakovat po dobu 3 dnů v termínu od 22. dubna do 5. května 2024.  K převedení na…
Na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 25. 3. do 5. 4. 2024 probíhat pravidelná jarní údržba. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a pátou hodinou večer. Směr provozu závisí na aktuálních meteorologických podmínkách,…
Čtvrtek, 08 Únor 2024 20:48

Měření hluku z dopravy a další novinky

Na setkání se zástupci Pražské hygienické stanice jsme diskutovali způsob měření hluku z letecké dopravy a také o interpretaci a využití výsledků těchto měření. Problematika je složitá, proto jsme se soustředili především na některé aspekty. Každá změřená hodnota vykazuje určitou míru nepřesnosti, neboli nejistoty. Při měření hluku z leteckého provozu…
Pátek, 26 Leden 2024 12:07

ARC newsletter leden 2024

ARC newsletter leden 2024 (pravidelný newsletter ARC o zahraničním dění z oblasti evropských letištních regionů)  
V druhém pololetí tohoto roku jsme pokračovali v naší snaze o zmírnění hlukové zátěže v okolí letiště. Jedná se stále především o dvě oblasti, tedy co největší omezení nočních letů, zvláště v letní sezoně a o zrušení výjimky povinnosti dodržování osy dráhy, při startech letadel. V této věci proběhlo několik jednání, včetně přijetí u ministra…
Informace z letiště: Pravidelná podzimní údržba hlavní vzletové dráhy letos proběhne od 16. 10. do 27. 10. 2023. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a čtvrtou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr…
Středa, 13 Září 2023 15:41

Vždyť tu přece žijí lidé!

Vážení sousedé v okolí pražského letiště, rád bych vás jako předseda PAR informoval o aktivitách našeho sdružení souvisejících s leteckou dopravou a jejím vlivem na život v okolním regionu. Současně přikládáme několik dokumentů, které s tímto textem souvisí a doplňují uvedené informace. Noční letecký provoz ruší spánek obyvatel a má velmi neblahý vliv na…
Dne 27.6. 16.00 – 17.10 proběhlo on-line setkání občanů s pracovníky Letiště VH Praha k leteckému provozu a grantovému programu Dobré sousedství Zúčastnilo se 29 občanů z okolí letiště a 5 zástupců letiště – z odborů životního prostředí, hluku a komunikace s veřejností. Schůzka se konala na žádost PAR a jejím cílem…
Letiště Praha rozdělí 21 milionů korun blízkému okolí Oblíbený grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ je opět vyhlášen. O finanční podporu se mohou přihlásit obce a městské části, neziskové organizace, školy a zájmové spolky z lokalit ovlivněných provozem Letiště Václava Havla Praha. Jejich seznam včetně podrobných pravidel a elektronického formuláře pro podání žádosti…
Spolek PAR (Prague Airport Region) sdružující obce, města a městské části v okolí Letiště Václava Havla Praha dlouhodobě usiluje o zmírnění negativních vlivů jeho provozu a o finanční kompenzace zohledňující sníženou kvalitu životního prostředí způsobenou každodenním provozem. Současně se spolek snaží o maximální využití příležitostí, které sousedství letiště nabízí. Jedním z klíčových…
Úterý, 05 Květen 2020 09:12

Zpravodaj letiště - duben 2020

V dubnovém zpravodaji letiště se můžete dočíst o nejdelším repatriačním letu našich krajanů z Austrálie a Nového Zélandu, nebo o tom, kde všude pomáhají dobrovolníci letiště. Také najdete informace o letošním vyhlášení podpory ekologických projektů v okolí letiště a pravidelné provozní výsledky včetně monitoringu hluku z letecké dopravy. Podrobně najdete…
Úterý, 11 Únor 2020 13:24

zpravodaj letiště - leden 2020

Lednový zpravodaj letiště přináší informace o nových leteckých spojeních, možnost absolvovat exkurzi v zimním provozu údržby letových drah,provozní výsledky za rok 2019 a další informace. Samozřejmostí jsou i provozní výsledky za prosinec a pravidelné údaje monitoringu hluku.Celý zpravodaj najdete zde.            
Čtvrtek, 19 Prosinec 2019 16:20

Zpravodaj letiště prosinec

V prosincovém zpravodaji letiště najdete pozvánku do vánoční Budapešti, vánoční přání, informaci o rekordním počtu přepravených pasažérů v roce 2019 a další. Kompletí zpravodaj najdete zde.        
Pondělí, 04 Listopad 2019 11:23

Zpravodaj Letiště Praha - říjen 2019

V říjnovém zpravodaji letiště je věnován první článek snaze snížit spotřebu plastových obalů nejen zaměstnanců letiště, ale i cestujících.Dále se můžete dozvědět např., kolik destinací bude v nabídce zimního letového řádu, stručně je zmíněno jednání starostů obcí dotčených provozem letiště se zástupci vedení letiště, a další. Samozřejmě nechybí provozní výsledky…
Pátek, 12 Červenec 2019 09:01

ARC aktuality ze zahraničí

Na odkazu níže se můžete dočíst v původním anglickém znění zpravodaj ARC (evropské asociace letištních regionů a letišť) o plánu Francie zavést daň od roku 2020 ze všech letů, které mají plánovaný odlet z francouzských letišť, o závazku letišť ze 39 zemí snížit emise CO2 do roku 2050 na nulu,…
Úterý, 02 Červenec 2019 10:18

Zpravodaj letiště červen 2019

Červnový zpravodaj letiště o setkání starostů z okolních obcí se zástupci UCL a ŘLP a vedením letiště, o charitativním projektu letiště "Na křídlech pomoci",nebo provozní výsledky včetně pravidelného monitoringu hluku najdete zde.  
Středa, 03 Duben 2019 07:34

Zpravodaj letiště březen 2019

Březnový zpravodaj letiště, který přináší informace o nových destinacích, mezinárodním ocenění zákaznické spokojenosti letiště, projektu jazykové podpory, návštěvě zástupců našeho Sdružení PAR na letišti a další, najdete po rozkliknutí zde.   
Pondělí, 26 Listopad 2018 17:03

Zpravodaj letiště - říjen 2018

Aktuální zpravodaj Letiště s informacemi o fůzi Českého Aeroholdingu a Letiště Praha, destinacích v zimní sezóně, kvalitě medu od včel chovaných na pražském letišti, nebo pravidelné provozní výsledky a monitoring hluku najdete na odkazu zde.
Letiště Praha zavedlo významné změny v hlukových poplatcích s cílem přísněji regulovat noční provoz a motivovat dopravce k nasazování tišších letadel. Jedná se o opatření, které navazuje na dlouhodobou snahu letiště snižovat hlukovou zátěž v blízkém okolí, a reakci na vzrůstající zájem o létání. Pro okolí letiště je zároveň pozitivní, že loňský rekord…
V příloze najdete informaci ohledně uzávěry hlavní dráhy 06/24 na Letišti Václava Havla Praha z důvodu jarní údržby ve dnech 23.-27.4.2018 Informace je zároveň k dispozici na webových stránkách Letiště Praha v sekci Změny v provozu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace ohledně využívání jednotlivých drah. http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zmeny-v-provozu/
Úterý, 06 Březen 2018 00:00

zpravodaj letiště únor 2018

Aktuální zpravodaj letiště s provozními výsledky a také o např. o tom, že pražské letiště je pátým nejrychleji rostoucím evropským letištěm, nebo jak proběhl masopust v okolních obcích letiště, zde. 
Pátek, 22 Prosinec 2017 16:26

zpravodaj letiště prosinec 2017

Poslední zpravodaj letiště v tomto roce s rekordními provozními výsledky, nebo odpověď na to, kdo byl vyhlášen nejtišším dopravcem najdete v prosincovém vydání po rozkliknutí zde. 
Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z oblasti ochrany klimatu a vlivu na životní prostředí. V porovnání s rokem 2009 snížilo svoji uhlíkovou stopu o 9 %. Letišti Praha se v tomto roce podařilo splnit cíl, který si stanovilo v roce 2012, a to postupně snižovat svoji uhlíkovou stopu se záměrem dosáhnout 9% pokles oproti roku 2009.…
Čtvrtek, 02 Listopad 2017 15:02

Zpravodaj letiště říjen 2017

V říjnovém zpravodaji letiště se dozvíte, že Letiště získalo titul odpovědná firma, ocenění za komplexní a transparentní komunikaci aktivit v oblasti odpovědného a udržitelného přístupu a certifikát bezpečnosti EASA. Ocenění získal i med z produkce včelstev Letiště Praha v soutěži Český med 2017 vyhlašované každoročně Českým svazem včelařů. Ve zpravodaji najdete i…
Pondělí, 30 Říjen 2017 10:04

Zimní letový řád letiště

Z Letiště Václava Havla Praha se v zimní letové sezóně bude létat do 112 destinacíV neděli 29. října 2017 začal na Letišti Václava Havla Praha platit zimní letový řád. V jeho rámci se chystá operovat své lety z Prahy celkem 61 leteckých společností, z toho 56 na linkách pro cestující.…
Pondělí, 29 Květen 2017 10:05

zpravodaj letiště květen 2017

Informace o chystané jarní údržbě hlavní vzletové a přistávací dráhy 5.-9.6.2017, o víkendu otevřených dveří s bohatým programem pro návštěvníky pod názvem Runway festival konanému k příležitosti oslav 80. výročí pražského letiště a více se dozvíte po rozkliknutí zde.  
Tradiční soutěž, hodnotící kromě hladiny hluku i dodržování leteckých tratí a efektivní využití sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla, bude letos probíhat od 1. května do 31. října 2017, tedy v období nejintenzivnějšího leteckého provozu. Více informací o soutěži v příloze.
Naše sdružení Prague Airport Region - PAR, které kromě středočeských obcí sdružuje i MČ v okolí pražského letiště, nechalo zpracovat Studii Koncepce bezmotorové dopravy v okolí letiště panem projektantem arch.Cachem za finanční podpory Letiště Praha. Cílem studie je koordinace a systémové propojení generelů bezmotorové dopravy v okolí letiště Praha, zlepšení průchodnosti krajiny…
Čtvrtek, 16 Březen 2017 09:12

80. narozeniny letiště

Začátkem dubna tomu bude přesně 80 let od začátku fungování ruzyňského letiště České republiky. K tomuto výročí Letiště Praha připravilo mnoho zajímavých akcí pro veřejnost, jejichž aktuální přehled naleznete na speciální webové stránce www.letisteslavi80.cz, spuštěné právě u příležitosti oslav. Na stránkách se mimo jiné můžete také dozvět mnoho zajímavých informací o minulosti,…
Pondělí, 29 Srpen 2016 11:53

zpravodaj letiště srpen 2016

V pravidelném zpravodaji letiště se dozvíte termíny pravidelné podzimní údržby hlavní vzletové a přistávací dráhy, informace o možnosti zapojení do grantového programu letiště "Dobré sousedství" v jehož rámci letiště rozdá každý rok 9 milionů Kč a pravidelné provozní výsledky. Více najdete po rozkliknutí zde.  
Neděle, 03 Červenec 2016 00:00

zpravodaj letiště červen 2016

Červnový zpravodaj tentokrát o sdružení PAR a návštěvě jeho zástupců na letišti, o novém vzhledu Terminálu č.1, pravidelné provozní info a další po kliknutí zde 
Středa, 01 Červen 2016 00:00

zpravodaj letiště květen 2016

Kdo seká trávu na letišti, jak si poradili s největším nákladním letadlem světa na pražském letišti, kde probíhalo nakládání tohoto obra včetně odkazu na doprovodné video celé akce a další informace přináší květnový zpravodaj letiště po rozkliknutí zde.
Středa, 15 Červen 2016 10:59

letiště zpravodaj duben 2016

Aktuální zpravodaj letiště si můžete přečíst po rozkliknutí dokazu zde.
Středa, 15 Červen 2016 10:45

zpravodaj letiště březen 2016

Aktuality z pražského letiště si můžete přečíst po kliknutí na odkaz zde.  
Pátek, 02 Říjen 2015 12:04

zpravodaj letiště září 2015

Aktální informace o Letišti Praha, jako například nová letecká spojení, nebo udělení ocenění za World Routes, nebo jak probíhala akce "Piráti na letišti" najdete v zářijovém zpravodaji po rozkliknutí odkazu zde.  
Středa, 02 Září 2015 05:42

zpravodaj letiště srpen 2015

Srpnový zpravodaj informuje o termínu pravidelné podzimní údržby hlavní dráhy, grantovém programu Dobré sousedství, jehož další ročník bude vyhlášen během září. Novinkou je i linka Praha-Peking, také dojde k navýšení letů do Londýna leteckou společností Travel Service. Navíc byly zřízeny dvě speciální knihovny na letišti, kde si lze knihy půjčit,…
Úterý, 30 Červen 2015 14:57

zpravodaj letiště červen 2015

Červnový zpravodaj letiště informuje o změnách a nových možnostech parkování na letišti, o udělení jednoho z nejprestižnějších ocenění leteckých společností "World Airline Awards", které získala ze 200 hodnocených společnost Qatar Airways. Hodnocení provedlo více než 12 milionů turistů i obchodních cestujících v až 38 oblastech (například kvalita produktů a služeb, check-in,…
Pondělí, 15 Červen 2015 10:22

zpravodaj letiště květen 2015

Letiště s Prahou 6 opět vyhlásilo soutěž o nejtiššího dopravce, 5. výročí oslaví letecká společnost Emirates 1.července a od 3.června do 3.července se můžete jít podívat "Na letadla zblízka" v OC Šestka. Provozní výsledky a monitoring hluku jsou nedílnou součástí květnového zpravodaje Letiště, celé znění zpravodaje najdete zde.  
Úterý, 05 Květen 2015 13:31

zpravodaj letiště duben 2015

Dubnový zpravodaj letiště přináší informace o pravidelné jarní údržbě hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 v termínu 4.6. - 8.6.2015, vždy od 6.00 do 21.00 hodin, nových spojeních, zapojení do sbírky na pomoc Nepálu a samozřejmě provozních ukazatelích včetně hlukového monitoringu. Celé znění zpravodaje najdete zde. 
Strana 1 z 2
TOPlist