PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Středa, 13 Září 2023 15:41

Vždyť tu přece žijí lidé!

Vážení sousedé v okolí pražského letiště,

rád bych vás jako předseda PAR informoval o aktivitách našeho sdružení souvisejících s leteckou dopravou a jejím vlivem na život v okolním regionu. Současně přikládáme několik dokumentů, které s tímto textem souvisí a doplňují uvedené informace.

Noční letecký provoz ruší spánek obyvatel a má velmi neblahý vliv na lidské zdraví. Na pražském letišti se díky dominantnímu postavení letecké společnosti provozující především charterové lety, létá v noci hodně. Noční provoz roste dokonce rychleji než denní a to je v přímém rozporu s přístupem srovnatelných letišť v okolních evropských státech, kde jsou tyto lety do dovolenkových destinací provozovány převážně v denní době, nebo alespoň mimo tzv. „core night“ tedy mezi 24.00 – 5.00. Dobrou zprávou je, že do hry zasáhla v letošním roce i některá regionální letiště, která převzala část charterových letů.

K tomuto tématu proběhlo jednání na ministerstvu dopravy. V nejbližší době bude ministerstvo jednat s dopravcem a poté očekáváme odpověď. O výsledku Vás budeme informovat. Na ministerstvu jsme jednali též o dalším tématu, kterým jsou dřívější odklony startujících letadel od osy dráhy, což vede k rozšíření oblastí zasažených negativním vlivem leteckého hluku.

V návaznosti na červnové on-line setkání občanů s vedením letiště bylo provedeno několik mimořádných měření hluku, výsledky očekáváme v nejbližší době.

Proběhlo vyhodnocení žádostí o finanční podporu projektů v rámci programu Dobré sousedství. Bylo podpořeno 90 projektů obcí a dalších organizací působících v oblasti zasažené negativním vlivem leteckého provozu. Celkově bude letos rozděleno 21 mil. Kč. Vedení letiště a zaměstnancům, kteří se přípravě a realizaci programu věnují, patří dík. Daří se takto podpořit především začínající projekty, nebo aktivity, které by na jiné dotační tituly těžko dosáhly. Přesto si dovoluji připomenout, že celková částka 21 mil. Kč je nižší než celková finanční podpora programu Dobré sousedství v roce 2010 kdy jsme s programem začínali. Provoz na letišti byl tehdy srovnatelný, okruh žadatelů je nyní daleko větší a také peníze „nemají tu cenu“ jako tehdy. Věřím, že tuto skutečnost zohledníme při našem dalším jednání s letištěm. Finanční i materiální podpora projektů, ale i jazykového vzdělávání a biodiverzity je vyjádřením sociální odpovědnosti letiště a snahy o částečnou kompenzaci negativních vlivů leteckého provozu.

Vlivy blízkosti letiště mohou být a také jsou i pozitivní. V letošním roce proběhla anketa a bude následovat jednání se samosprávami o budoucím rozvoji letiště. Zajímavé možnosti pro okolí letiště přinese rozvoj, přiblížení a rozšíření kolejové dopravy a návazných terminálů. To by mohlo zlepšit veřejnou dopravu jak do Prahy, tak i v rámci regionu. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj dalších neleteckých aktivit v okolí letiště, což by mohlo přinést rozšíření pracovních příležitostí, ale i volnočasových a dalších aktivit. Zásadní součástí rozvojových plánů letiště je stavba paralelní dráhy. Dráha by samozřejmě přinesla zvýšení bezpečnosti, zjednodušení pohybů letadel a zvýšení kapacity. Na její výstavbu jsou rozdílné názory a ani naše sdružení PAR není v postoji k tomuto plánu jednotné. Je to přirozené neboť paralelní dráha přinese některým oblastem snížení a jiným zase zvýšení hlukové zátěže. Určitě také otevře prostor pro rozšíření a zvýšení celkového objemu letecké dopravy v celém našem regionu. Letiště má nepochybně v blízkosti Prahy své místo, ale je třeba se zamyslet také nad tím, jaká je „kapacita“ okolního regionu, tedy schopnost zachovat s rostoucím leteckým provozem vysoký standard bydlení v relativně hustě osídlených oblastech v okolí letiště.

Zajímavosti ze zahraničí.Polsku mezi Lodží a Varšavou, tedy v oblasti snadno dostupné ze severní hranice České republiky, se chystá výstavba velkého dopravního terminálu. Bude se jednat o letiště (jedno z největších v Evropě) a železniční dopravní uzel, který doplní a nahradí leteckou dopravu na kratší a střední vzdálenosti. Tento multimodální přístup je velmi moderní a efektivní. Plán je nesmírně ambiciózní a realizace by měla být zahájena v nejbližších letech. Ve Varšavě bude v souvislosti s tímto projektem uspořádána v listopadu konference, jejímž tématem bude vztah letiště a okolního regionu. Na konferenci jsem pozván, abych seznámil účastníky s našimi zkušenostmi z pražského letištního regionu. Pro zajímavost dodávám, že na Chopinově letišti ve Varšavě se v noci nelétá. O totéž se snaží i belgický parlament, který prosazuje zákaz nočních letů na hlavním bruselském letišti Zaventem. Myslím, že tento trend se šíří celou Evropou a věřím, že u nás nezůstaneme pozadu!

„Vždyť tu přece žijí lidé!“

Vladimír Vytiska – předseda PAR

V příloze jsou dva dokumenty ARC – Airport Regions Council – v angličtině

  • Shrnutí problematiky nočního provozu na evropských letištích doplněné několika konkrétními příklady
  • Závěrečný dokument projektu ANIMA, který se zabývá leteckým hlukem. Na projektu pracovali odborníci z několika letištních regionů. Uvedené kapitoly se zabývají vlivy nočního leteckého hluku a metodikou stanovení ochranných zón
TOPlist