PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Středa, 28 Červen 2023 14:38

Proběhlo on-line setkání letiště a občanů k leteckému provozu

Dne 27.6. 16.00 – 17.10 proběhlo on-line setkání občanů s pracovníky Letiště VH Praha k leteckému provozu a grantovému programu Dobré sousedství

Zúčastnilo se 29 občanů z okolí letiště a 5 zástupců letiště – z odborů životního prostředí, hluku a komunikace s veřejností.

Schůzka se konala na žádost PAR a jejím cílem bylo především dát příležitost k dotazům občanů, kteří jsou velmi znepokojeni hlukovou zátěží z letecké dopravy v počínající letní sezóně.

---------------------------------------------------------------------

Po krátkém úvodu, kdy zástupci letiště připomněli vyhlášený program podpory regionálních projektů Dobré sousedství, došlo na očekávánou prezentaci odboru životního prostředí letiště. Vedle všeobecných informací o současném rozsahu a výhledech rozvoje letecké dopravy na pražském letišti šlo hlavně o současnou změnu spočívající v dřívějších odklonech startujících letadel od osy dráhy. Z prezentace vyplynulo, že důvodem je tzv. vyvážený přístup, který hledá rovnováhu mezi nižším hlukem letadel startujícím v ose dráhy a kratší trasou letu, která přináší snížení emisí. Diskutující upozornili především na rozšíření hluku do dosud nezasažených oblastí a také na zvýšený hluk způsobený dřívějším odklonem v již nyní velmi zasažených oblastech jako jsou Horoměřice. Naopak při přistání zůstávají v platnosti principy zaváděné postupně od roku 2013, což má pozitivní vliv na hlukovou zátěž.

Mnoho dotazů a stížností se týkalo nočního provozu na pražském letišti, především startů v období tzv. core night. V této době je na většině evropských letišť provoz pravidelných charterových linek velmi zásadně omezen. Diskuse se po nějaké době poněkud zacyklila, neboť problém leží zřejmě především v oblasti strategie a obchodní politiky. Ve sledovaném období totiž létá v Praze, až na výjimky, pouze jedna společnost specializovaná na charterové lety, která v má současnosti nejvyšší podíl na provozu letiště. Podpora této společnosti a její snaha o maximální využití nasazených letadel vede k této ve středoevropském kontextu nebývalé situaci.

Budeme nepochybně jednat o tomto tématu dále jak na Ministerstvu dopravy, tak i u zřizovatele letiště Ministerstva financí. Zcela určitě však budeme požadovat dodatečné měření hluku, především v noční době a budeme také doplňovat naší argumentaci o situaci s nočním hlukem v Evropě.

Další informace k tématu přineseme v průběhu prázdnin.

Domníváme se, že diskuse byla užitečná a určitě rozšířila povědomí o komplexní problematice pohybů letadel kolem pražského letiště. Děkuji všem diskutujícím, hostům i pracovníkům Letiště.

Vladimír Vytiska – předseda PAR, 28.6.2023

TOPlist