PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pondělí, 04 Prosinec 2017 10:39

Letiště Praha snižuje svou uhlíkovou stopu - certifikát ACA

Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z oblasti ochrany klimatu a vlivu na životní prostředí. V porovnání s rokem 2009 snížilo svoji uhlíkovou stopu o 9 %.

Letišti Praha se v tomto roce podařilo splnit cíl, který si stanovilo v roce 2012, a to postupně snižovat svoji uhlíkovou stopu se záměrem dosáhnout 9% pokles oproti roku 2009. Za jasně měřitelné výsledky a za snahy zapojit partnery letiště do společného úsilí omezit množství skleníkových plynu z jejich provozu, bylo Letiště Praha oceněno certifikátem 3. úrovně inciativy Airport Carbon Accreditation. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

TOPlist