PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 08 Únor 2024 20:48

Měření hluku z dopravy a další novinky

Na setkání se zástupci Pražské hygienické stanice jsme diskutovali způsob měření hluku z letecké dopravy a také o interpretaci a využití výsledků těchto měření. Problematika je složitá, proto jsme se soustředili především na některé aspekty.

Každá změřená hodnota vykazuje určitou míru nepřesnosti, neboli nejistoty. Při měření hluku z leteckého provozu je (v metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví) doporučeno použít smluvní hodnotu nejistoty 3 dB.

Podle platné legislativy je hygienický limit pro hluk z leteckého provozu 50 dB pro noční dobu.

Při posuzování, zda naměřená hodnota překračuje či nepřekračuje limit, se uvedená nejistota od naměřené hodnoty odečítá, k překročení limitu tedy dochází, až když je naměřená hodnota větší než 53 dB.

Tento postup jednoznačně zvýhodňuje provozovatele - původce hluku a naopak znevýhodňuje hlukem zasažené obyvatele. Je to pro nás důležité, neboť některé hodnoty naměřené v našem regionu, především v noční době, se pohybovaly na hranici limitu.

Pro představu doplňujeme, že nárůst hluku o 3 dB představuje navýšení intenzity letecké dopravy na dvojnásobek. Tedy ve vztahu k výsledkům měřením dává nejistota "volnost" ve dvojnásobném počtu přistávajících a startujících letadel. Zjednodušeně lze říci, že pokud by byl na nějakém místě naměřen hluk 50 dB při průletu 24 letadel za noc, tak nejistota 3 dB umožní průlet až 48 letadel.


Výše popsaná metodika porovnávání naměřených hodnot s hygienickými limity ovšem platí pro hluk ve venkovním prostoru (pozemní doprava, letecká doprava i stacionární zdroje). V případě měření hluku ve vnitřním prostoru (výtahy, vzduchotechnika a klimatizace apod.) a v pracovním prostředí je tomu naopak - nejistota se k naměřené hodnotě přičítá, což je samozřejmě pro subjekty zasažené hlukem výhodnější.

Tento princip, tedy odečítání nejistoty měření od naměřených hodnot byl mimo jiné předmětem stížnosti skupiny senátorů na Ústavní soud v roce 2018. Ústavní soud sice stížnost zamítl, ale v odůvodnění je celá řada zajímavých a závažných skutečností, které by mohly být důležité pro další jednání o omezení hlukové zátěže v okolí letiště.

V současné době zjišťujeme s pomocí ARC a dalších evropských institucí, jaká je situace v ostatních evropských zemích. Navázali jsme například externí spolupráci se sdružením UECNA (Union Européenne Contre les Nuisances Aériennes). Předseda sdružení John Stewart z Heathrow nám potvrdil, že problematika omezení nočního provozu letišť je prioritou nejen v Anglii, ale i v Německu, Belgii a Holandsku.

            V našich jednáních především o omezení nočního leteckého hluku budeme pokračovat v nejbližší době na ministerstvu dopravy a středočeské hygienické stanici.

           Letiště je povinno zpracovat každoročně Zprávu o hlukové situaci. Letiště tuto svou povinnost plní, ale od roku 2017 tato zpráva není ministerstvem dopravy zveřejňována. Zjišťujeme proč tomu tak je.

           V březnu 2024 bude zrušena dočasná výjimka možnosti dřívějšího odklonu startujících letadel od osy dráhy. Bude to v praxi znamenat zúžení oblasti zasažené hlukem z letecké dopravy.

           Společnost KLM se rozhodla zrušit již pro tuto letní sezonu pravidelné noční lety z letiště Schiphol v Amsterdamu v době mezi 24.00 - 6.00 a přidala se tak k jednoznačnému trendu omezovat noční hluk z letecké dopravy. Domníváme se, že je to velmi inspirativní rozhodnutí!


Přejeme Vám hodně zdraví, klid a ticho - hlavně v noci!
 

8. února 2024, Za spolek PAR (Prague Airport Region)   Vladimír Vytiska - předseda

TOPlist