PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Středa, 06 Prosinec 2023 14:52

Noční provoz na pražském letišti a další informace

V druhém pololetí tohoto roku jsme pokračovali v naší snaze o zmírnění hlukové zátěže v okolí letiště. Jedná se stále především o dvě oblasti, tedy co největší omezení nočních letů, zvláště v letní sezoně a o zrušení výjimky povinnosti dodržování osy dráhy, při startech letadel. V této věci proběhlo několik jednání, včetně přijetí u ministra dopravy. V polovině září jsme obdrželi odpověď od pana ministra a opět jsme se dozvěděli, že pro omezení či zrušení nočních letů je nutné postavit paralelní dráhu. Tento názor nesdílíme a opíráme se o odborná posouzení i o příklady ze zahraničí, především z okolních zemí. Další kolo jednání proběhne ještě v tomto roce.

Ve spolupráci s odborníky na hluk z našeho regionu jsme získali zajímavé informace o způsobu měření hluku z dopravy a jeho interpretace. Výsledky se totiž v některých částech dne přibližují k hygienickému limitu a při jejich interpretaci se pracuje s poměrně vysokou mírou nejistoty, která může tyto výsledky značně zkreslit. V lednu nás čeká jednání na Pražské hygienické stanici.

Předseda PAR byl pozván na konferenci ve Varšavě, aby společně s představiteli dalších evropských regionů referoval o zkušenostech z dlouhodobé koexistence s letištěm. Organizátorem konference „Hub Aiports and their regions“ byla polská společnost Centralny port komunikacyjny, která připravuje výstavbu moderního komunikačního uzlu, který bude propojovat leteckou a železniční ( především vysokorychlostní) dopravu. Součástí bude tzv. Aviapolis tedy rozlehlý urbanistický komplex nabízející prostor k bydlení, podnikání, využití volného času i vzdělání.

Stavět by se mělo v prostoru mezi Varšavou a Lodží, kde je menší hustota osídlení a další vhodné podmínky pro výstavbu. Stavba je projednána a schválena jak centrálním orgány tak i v rámci místních samospráv. Je zažádáno o územní rozhodnutí a vypracován úvodní projekt. Na financování by se měli vedle státu, který si podrží majoritu, podílet i zahraniční investoři a EU. Financování z EU je výhodné především proto, že projekt má reálnou ambici sloužit jako největší a nejmodernější středoevropský dopravní uzel i pro další země včetně České republiky. Pokud nová polská vláda nerozhodne jinak, což se vzhledem ke značné rozpracovanosti a ambicióznosti projektu neočekává, mělo by se výstavbou začít již v příštím roce a do konce dekády by se již mělo jezdit po kolejích a létat! Zatím se zdá, že tento významný projekt u nás nikdo nebere moc v úvahu.   www.cpk.pl

Toto pondělí 4.12. se konal v obecním domě seminář (bussines breakfast) organizovaný týdeníkem EURO na téma „Budoucnost letecké dopravy v České republice“. Současný stav i očekávaný vývoj byl presentován vedením Letiště VH Praha, ŘLP, a Správy železnic. Debata byla věcně moderována p. redaktorem Kubalou. Diskuse se vedla o pomalejším tempu návratu letecké dopravy v Praze, o relativně slušných výsledcích našich regionálních letišť, ale také o tématech, která nesouvisí bezprostředně s leteckou dopravou jako je kolejové spojení a budování tzv. Aerocity. Využil jsem příležitosti, abych připomněl potřeby regionu v okolí letiště a připravenost ke spolupráci na přípravě těchto projektů.

Vladimír Vytiska, předseda PAR, 12/2023

TOPlist