PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 20 Duben 2017 14:53

Koncepce bezmotorové dopravy v okolí letiště

Naše sdružení Prague Airport Region - PAR, které kromě středočeských obcí sdružuje i MČ v okolí pražského letiště, nechalo zpracovat Studii Koncepce bezmotorové dopravy v okolí letiště panem projektantem arch.Cachem za finanční podpory Letiště Praha. Cílem studie je koordinace a systémové propojení generelů bezmotorové dopravy v okolí letiště Praha, zlepšení průchodnosti krajiny a podmínek pro udržitelnou dopravu v naší zájmové oblasti.

Dokument jsme předali k využití vedle našich členských obcí a MČ na Magistrát hl.m Praha, na Letiště a na KÚ Středočeského kraje, na našich stránkách nabízíme v sekci Dokumenty ke stažení prezentaci pana projektanta připravenou ke Studii. Samotný materiál studie máme k dispozici a na vyžádání rádi poskytneme k nahlédnutí i dalším zájeemcům o tuto problematiku. Nadále jsme připraveni i k další spolupráci pro zlepšení kvality života v našem regionu, který je významně zasažen jak stávající, tak i připravovanou dopravní infrastrukturou.

TOPlist