PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pátek, 08 Březen 2013 12:15

Seminář o Mediaci, Klecany

Tento týden se v úterý, 5.3.2013, v Klecanech opět setkali zájemci o téma mediace. Šlo již o druhý seminář v pořadí, které pořádá Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně – Prague Airport Region (PAR) za podpory Revolvingového fondu MŽP ČR. Seminářů bude celkem 6-7 a navazují na konferenci o mediaci, kterou sdružení PAR organizovalo na podzim roku 2012 v Roztokách.

Účastníky semináře úvodem krátce přivítal starosta Klecan Ivo Kurhajec a dále předal slovo členovi rady sdružení PAR Vladimíru Vytiskovi, aby seznámil zúčastněné se současnými projekty sdružení  PAR zabývajícími se kvalitou života v letištním regionu a vysvětlil význam členství PAR v evropské asociaci letištních regionů ARC.

Mediaci jakožto metodu mimosoudního (alternativního) řešení sporů podrobně představil Tomáš Horáček, mediátor a spoluautor v loňském roce přijatého zákona o mediaci. Pan Horáček uvedl zajímavé příklady mediace v praxi a zároveň různé přístupy k mediaci v ČR i zahraničí. Diskuze byla aktivní, dotazy se tentokrát věnovaly více problematice využití mediace v přístupu k rozvojovým plánům letišť  a zkušenostem ze zahraničí při uplatnění mediace.

Sdružení PAR se snaží prostřednictvím projektů, do kterých je zapojeno a partnerství v asociaci evropských letištních regionů (ARC), získávat nové poznatky a vyhledávat dobré zkušenosti, jejichž aplikací v našich podmínkách by mohlo docházet ke zvyšování kvality života občanů  v okolí Letiště Václava Havla Praha.

Další seminář na téma mediace a letištní region se uskuteční na Suchdole, dne 26.3.2013, od 18:30h v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU, za přítomnosti starosty městské části Praha-Suchdol, pana Petra Hejla, člena sdružení PAR a zástupců ČZU.

Program semináře:
• Kvalita života v letištních regionech – postavení občanů, municipalit a regionů v problematice provozu a rozvoje letiště
• Zákon o mediaci a jeho aplikace
• O mediaci v letištních regionech
• Diskuze

Lektoři:  Ing.Vladimír Vytiska – starosta Únětic a člen rady PAR,  JUDr.Tomáš Horáček -  odborník na mediaci, případně další hosté. K dispozici budou studijní materiály na téma Mediace a Kvalita života v letištních regionech. Těšíme se na shledanou na Suchdole  –  Vladimír Vytiska Další informace na www.airportregion.cz

Profil: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., je proděkanem pro magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a odborným asistentem na katedře obchodního práva PF UK. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a jako mediátor, člen Asociace mediátorů SR a člen Vědecké rady ESI.

 Je spoluautorem komentáře k obchodnímu zákoníku a autorem řady odborných statí. Externě lektoruje kurzy se zaměřením na obchodní právo a řešení sporů pro bankovní sektor i pro řadu renomovaných agentur.

TOPlist