PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Úterý, 12 Únor 2013 16:51

Seminář o Mediaci, Horoměřice

Seminář o Mediaci, Horoměřice

Minulý týden se v úterý, 5.2.2013, v Horoměřicích konal první z řady seminářů na téma Mediace, které pořádá Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně – Prague Airport Region (PAR) za podpory Revolvingového fondu MŽP ČR . Semináře navazují na konferenci
o mediaci, kterou sdružení PAR organizovalo na podzim roku 2012 v Roztokách.

Seminář otevřel úvodním slovem předseda sdružení PAR, Václav Kášek. Sdružení, jeho napojení na evropskou síť letištních regionů ARC a současné projekty sdružení  zabývající se kvalitou života v letištním regionu, představil člen rady sdružení  Vladimír Vytiska. O pojmu mediace, jako metody mimosoudního (alternativního)  řešení sporů promluvil  pan Tomáš Horáček, mediátor a spoluautor v loňském roce přijatého zákona o mediaci. Vzhledem k velkému zájmu o mediaci, pan Horáček odpovídal na vznesené dotazy již v průběhu své přednášky a proto diskuze živě probíhala současně během výkladu.

Závěrečný bod se týkal problematiky kvality života v evropských letištních regionech a využití mediace při projednávání rozvoje letištní infrastruktury. Sdružení PAR se snaží prostřednictvím projektů, do kterých je zapojeno a partnerství v asociaci evropských letištních regionů (ARC), získávat nové poznatky a vyhledávat dobré zkušenosti, jejichž aplikací v našich podmínkách by mohlo docházet ke zvyšování kvality života občanů  v okolí Letiště Václava Havla Praha.

Další seminář na téma mediace a letištní region se uskuteční v Klecanech, dne 5.3.2013, v prostorách radnice, za přítomnosti starosty Klecan, pana Iva Kurhajce, člena sdružení PAR.

Program semináře:

• Kvalita života v letištních regionech – postavení občanů, municipalit a regionů v problematice provozu a rozvoje letiště
• Zákon o mediaci a jeho aplikace
• O mediaci v letištních regionech
• Diskuze

Lektoři:  Ing.Vladimír Vytiska – starosta Únětic a člen rady PAR,  JUDr.Tomáš Horáček -  odborník na mediaci, případně další hosté. K dispozici budou studijní materiály na téma Mediace a Kvalita života v letištních regionech.

Těšíme se na shledanou v Klecanech  – Vladimír Vytiska

TOPlist