PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pátek, 29 Březen 2013 16:45

Seminář o mediaci na Suchdole - zahraniční praxe

Seminář o Mediaci, Praha-Suchdol 26.3.2013

v úterý, 26.3.2013 se opět sešli zájemci o téma mediace, tentokrát na Fakultě životního prostředí ČZU na Suchdole, kde se konal v pořadí již třetí seminář o mediaci pořádaný sdružením PAR za podpory Revolvingového fondu MŽP ČR,  k podpoře šíření povědomí o mediace – jako možnosti  mimosoudního řešení sporů. Seminářů bude celkem 6-7 a navazují na konferenci o mediaci, kterou sdružení PAR organizovalo na podzim roku 2012 v Roztokách.

Seminář otevřel úvodním slovem Vladimír Vytiska, člen rady sdružení PAR, který představil sdružení Prague Airport Region, projekty realizované sdružením zabývajícími se kvalitou života v letištním regionu a zapojení do sítě evropských letištních regionů ARC. O mediaci pohovořil Tomáš Horáček, mediátor a spoluautor v loňském roce přijatého zákona o mediaci. Z řad účastníků semináře padaly dotazy na různé aspekty mediace použité v praxi, ale zejména byl zájem o zahraniční zkušenosti z mediačních procesů v souvislosti s rozvojem letišť.Pro představení mediačního procesu ve Frankfurtu a Vídni si vzal opět slovo Vladimír Vytiska.

Sdružení PAR se snaží prostřednictvím projektů, do kterých je zapojeno a partnerství v asociaci evropských letištních regionů (ARC), získávat nové poznatky a vyhledávat dobré zkušenosti, jejichž aplikací v našich podmínkách by mohlo docházet ke zvyšování kvality života občanů  v okolí Letiště Václava Havla Praha.

Další seminář na téma mediace a letištní region se uskuteční  v Roztokách, dne 29.4.2013, od 17:30h v prostorách radice v Roztokách.
Program semináře:
• Kvalita života v letištních regionech – postavení občanů, municipalit a regionů v problematice provozu a rozvoje letiště
• Zákon o mediaci a jeho aplikace
• O mediaci v letištních regionech
• Diskuze

Lektoři:  Ing.Vladimír Vytiska – starosta Únětic a člen rady PAR,  JUDr.Tomáš Horáček -  odborník na mediaci, případně další hosté. K dispozici budou studijní materiály na téma Mediace a Kvalita života v letištních regionech.

Profil: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., je proděkanem pro magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a odborným asistentem na katedře obchodního práva PF UK. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a jako mediátor, člen Asociace mediátorů SR a člen Vědecké rady ESI.

 Je spoluautorem komentáře k obchodnímu zákoníku a autorem řady odborných statí. Externě lektoruje kurzy se zaměřením na obchodní právo a řešení sporů pro bankovní sektor i pro řadu renomovaných agentur.

TOPlist