PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 04 Červenec 2013 12:26

zpráva z konference Letiště a Region

Ve čtvrtek 27.6.2013, proběhla v konferenčním sále ČVUT na Kladně mezinárodní konference s názvem Letiště a Region. Konference se konala v rámci projektu podpořeného Ministerstvem pro životní prostředí. Programem provázela moderátorka paní Veronika Sedláčková. Účast na konferenci byla hojná – dorazilo celkem téměř 80 účastníků, z 27 tuzemských a 15ti zahraničních státních i samosprávných institucí zaměřených na problémy dopravy, územního plánování a životního prostředí.

Účastníky přivítal předseda Prague Airport Region - PAR a starosta Horoměřic p. Václav Kášek a primátor města Kladna a krajský zastupitel p. Dan Jiránek, který promluvil o důležitých vazbách letiště a města především v oblastech zaměstnanosti a dopravy.

V dopoledním bloku přednášek byla pozornost upřena především na plánované železniční spojení Praha-Letiště-Kladno.  Jak řekl p. Jan Šulc z odboru strategie SŽDC, stavba by mohla začít již příští rok a bude realizována postupně. Prověřuje se i možnost přímého spojení jižní „ smíchovskou „ cestou na Hlavní nádraží. Pro financování projektu se počítá se zapojením evropských fondů. Pro pozemní dopravu na letiště i pro veřejnou dopravu v jeho okolí má tento projekt zásadní důležitost a vzhledem k tomu bude nutné věnovat všem možnostem financování maximální pozornost.

Zásadní význam má též jednání o propojení středočeské a pražské integrované dopravy. Zástupce Ropidu p. Pavel Procházka potvrdil, že integrace obou systémů může přinést zefektivnění veřejné dopravy v okolí Prahy.  Pro spolupráci v této oblasti, ale i při koordinaci územních plánů a hledání možností optimálního financování projektů, včetně využívání evropských fondů je důležité, že bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem.

O využívání alternativních paliv mluvil p. ředitel ČSAD Kladno Ludomír Landa. Seznámil přítomné se zkušenostmi při provozu autobusů na CNG (zemní plyn), které zanechávají méně emisí a jsou úspornější. Problémem je vysoká pořizovací cena a nutná infrastruktura pro skladování a čerpání CNG. V oblasti silniční infrastruktury jsme bohužel nezaznamenali žádný významný pokrok v projektu dokončení Pražského okruhu. Stále je projednávána Jižní varianta, ale realizace se bohužel nepřiblížila. Důležité však je, že Dopravní výbor Středočeského krajského zastupitelstva rozhodl o pokračování projektu nové trasy komunikace II/240  - D8 (Kralupy n.Vltavou) R7 (Kněževes).

Všechna tato témata jsou zároveň předmětem zájmu Dopravního fóra Severozápad, které bylo založeno v minulém roce. Cílem je dát všem důležitým zájemcům napříč odbornou veřejností možnost seznámit se s průběhem důležitých dopravních projektů, diskutovat o nich a podpořit jejich význam a pokud možno je posunout k realizaci. 

Druhý dopolední blok byl věnován řešení problematiky snižování emisí přímo na letišti.  Byli jsme seznámeni s novými postupy při startech letadel a s výsledky, které letiště dosáhlo v kampani za snížení emisí CO2 – Carbon Accreditation. O rozvoji letiště mluvil p. ředitel pro provoz Jiří Kraus, který též odpoledne během exkurze na probíhající opravě hlavní přistávací dráhy seznámil účastníky s průběhem prací. Ředitelka pro komunikaci paní Eva Krejčí popsala historii i současnost fondů, ze kterých Letiště v souladu se smlouvou o spolupráci se sdružením PAR, podporuje realizaci různých projektů v našich obcích. Zajímavá byla i presentace firmy WheelTug, která dokončuje vývoj elektromotorů pro pozemní pohyb letadel. Aplikace elektromotorů přinese významné snížení emisí i hluku na letišti a v jeho okolí.

Odpolední blok zahájil prezident ARC– Sdružení evropských letištních regionů Sergi Alegre a poslanec a náměstek primátora Kladna p. Miroslav Bernášek. Vyslechli jsme zajímavé zkušenosti našich kolegů ze Švédska o možnostech snižování emisí CO2 z pozemní dopravy na letiště, tak jak jsou úspěšně aplikovány v okolí švédských letišť. V praxi je možné využít jejich metod pro výpočet vlivů plánovaných opatření – využití alternativních paliv, více cestujících ve veřejné dopravě a dalších, na snížení emisí CO2 . V prezentaci společnosti ACNUSA se mluvilo o kontrole a snižování hlučnosti a emisí v okolí francouzských letišť. Dále jsme se dozvěděli o podpoře výměny dobrých zkušeností ze strany ARC a také o různých aspektech udržitelného rozvoje letiště i regionu podle poznatků Centra pro leteckou dopravu a životní prostředí z manchesterské univerzity.

S řadou těchto zajímavých zkušeností se mohli experti z letiště, ROPIDU a Středočeského krajského úřadu seznámit i na studijních cestách pořádaných v rámci projektu D-AIR (Snížení emisí CO2), jehož nositelem je naše sdružení PAR. Věříme, že konference přinesla řadu zajímavých poznatků, které doplnily obecný přehled zúčastněných odborníků na problematiku dopravy v okolí letiště.

Některé z prezentací jsou volně ke stažení v sekci publikace ke stažení.

Zapsal Vladimír Vytiska                                                                               

TOPlist