PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 13 Červen 2013 16:01

seminář o mediaci v Úněticích

Seminář o Mediaci, Únětice 11.6.2013

V úterý, 11.6.2013 se po páté sešli příznivci mediace v únětické kavárně U Lasíků na dalším pokračování z řady seminářů o mediaci pořádaných sdružením PAR za podpory Revolvingového fondu MŽP ČR,  k podpoře šíření povědomí o mediaci – jako možnosti  mimosoudního řešení sporů. Seminářů bylo naplánováno celkem 6 a navazují na konferenci o mediaci, kterou sdružení PAR organizovalo na podzim roku 2012 v Roztokách.

Úvodem všechny přivítal Vladimír Vytiska, člen rady sdružení PAR. Krátce představil sdružení  PAR- Prague Airport Region a projekty realizované sdružením zabývajícími se kvalitou života v letištním regionu. Vladimír Vytiska také vysvětlil význam zapojení do sítě evropských letištních regionů ARC. Účastníky semináře také neopomněl pozvat na chystanou konferenci Letiště a Region, která proběhne 27.6.2013 za podpory Revolvingového fondu MŽP a města Kladna a dalších partnerů na Kladně, v konferenčních prostorách ČVUT – KOKOS, 9-16h.

Dalším bodem semináře byly prezentace nového systému odklonů letadel, který byl členům PAR prezentován na setkání s letištěm na počátku dubna letošního roku a který byl zaveden několik týdnů před započetím generální opravy hlavní přistávací dráhy.Vladimír Vytiska se následně věnoval příkladům využití mediace v praxi ze zahraničí a popsal proces mediačních jednání  (vedených v letech 1998-200) v souvislosti s rozšířením /výstavbou nové dráhy na letišti ve Frankfurtu.

Poté vystoupil Tomáš Horáček, mediátor a spoluautor v loňském roce přijatého zákona o mediaci. Nejprve stručně vysvětlil, co to mediace je a
vzhledem k častým dotazům se tato část prezentace dále vedla formou diskuze zejména s ohledem na různé aspekty mediace použité v praxi. Sdružení PAR se snaží prostřednictvím projektů, do kterých je zapojeno a partnerství v asociaci evropských letištních regionů (ARC), získávat nové poznatky a vyhledávat dobré zkušenosti, jejichž aplikací v našich podmínkách by mohlo docházet ke zvyšování kvality života občanů  v okolí Letiště Václava Havla Praha.

Další seminář na téma mediace a letištní region budeme avizovat na našich webových stránkách.

TOPlist