PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en

Informace o sdružení


Naše Sdružení bylo založeno v roce 1997, především komunálními subjekty – obcemi a městskými částmi – na základě společných zájmů vyplývajících z provozu Letiště Praha. Blízkost letiště má na život našich občanů významný vliv, který bude, s ohledem na rostoucí význam letecké dopravy, dále sílit. Našim hlavním cílem je minimalizace negativních vlivů a optimální využití výhod vyplývajících z blízkosti letiště. Ve své činnosti se bude naše sdružení opírat o spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Magistrátem Hlavního Města Prahy, Prahou 6 a dalšími obcemi a městy v našem regionu. Chceme být též zodpovědným a dobře informovaným partnerem Letiště Praha, příslušných odborů ministerstev dopravy a životního prostředí, a dalších kompetentních úřadů. Naše členství v Asociaci evropských letištních regionů ARC nám přináší mnoho užitečných informací a metod pro jednání s našimi partnery. S ohledem na současný stav i rozvojové plány našich obcí, Letiště Praha a další letištní infrastruktury v okolí Prahy, se pro dosažení našeho hlavního cíle zaměříme na následující úkoly:

 • Posílit své postavení jako partnera Letiště Praha při projednávání zásadních rozvojových záměrů.
 • Zajistit rozšíření dotačních programů pro finanční kompenzace negativních vlivů provozu letiště. Posílit právní rámec tohoto systému, zvláště s ohledem na možné změny v organizaci a vlastnické struktuře Letiště Praha a dalších subjektů, které na letišti působí.
 • Rozšířit spolupráci se Středočeským krajem a Hlavním Městem Prahou především v oblasti územního plánování, tvorby dlouhodobé koncepce rozvoje letištní infrastruktury v okolí Prahy a spolupráce na poli ARC s cílem zapojit náš region do některých programů ARC. K této spolupráci přizvat i Letiště Praha.
 • Společně s našimi partnery a na základě zkušeností ostatních evropských letištních regionů vytvořit informační systém pro naše občany, který by aktuálně a srozumitelnou formou informoval o provozu letiště, činnosti obcí a jejich rozvojových plánech.
 • Ve spolupráci s ARC a jejím Mediačním centrem ve Vídni přispět k tomu, aby při společném jednání Letiště Praha, našeho sdružení a dalších významných regionálních subjektů převážil princip mediace nad konfrontací a soudními spory.


  Ve volbách 1.6.2023 byli zvoleni:

  Předseda - Vladimír Vytiska
  Místopředseda - Petr Hejl

  Rada:
  Ivan Král
  Klára Čápová
  Michal Stark
  Pavel Cihlář
  Iveta Koulová

TOPlist