PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 23 Květen 2024 08:53

Nové trendy v letecké dopravě, koncepce rozvoje letecké dopravy, program Dobré sousedství

V dubnu proběhla na ČVUT konference DRONECON věnovaná problematice bezpilotní vzdušné dopravy, tedy využití dronů v dopravě nákladů, ale i pasažérů na krátké i střední vzdálenosti. Jednalo se o první takto významnou událost v ČR. V Evropě se již této problematice věnuje pozornost několik let a k rozvoji využití dronů k dopravě nákladů na delší vzdálenosti přispívá bohužel i jejich masivní vojenské využití v poslední době.

Fórum pořádal týdeník EURO pod záštitou ŘLP ČR, ČVUT, Ministerstva dopravy ČR, Letiště Praha a dalších institucí. Jednání zahájil pan ministr dopravy Martin Kupka.

V současné době jsou vytipovány rozsáhlé prostory, ve kterých by bylo možno ověřovat a rozvíjet principy ovládání dronů na tzv. „nedohlednou vzdálenost“. Také probíhá velmi rychlý rozvoj technolologií, jak při výrobě samotných dronů tak i jejich ovládání. V rámci fóra byly vystaveny i modely velkých dronů připravovaných ke zkouškám prototypů ve Výzkumném ústavu leteckém. Tyto drony budou schopny vertikálního startu a budou dosahovat rychlosti kolem 300 km/h. Váha stroje bude kolem 2,5 t a předpokládá se jejich využití pro dopravu nákladů i pasažerů (4 osoby) v příměstském provozu. Předpokládá se, že vertiporty již nyní budou součástí připravovaných projektů, jako je například rekonstrukce Hlavního nádraží v rámci projektu Nové spojení 2. K zásadní otázce bezpečnosti a koordinace pohybů ve vzduchu, především v urbanizovaném prostoru promluvil ředitel ŘLP Jan Klas.

V současné době již v poloprovozních podmínkách probíhá v různých zemích Evropy například rychlá doprava medicínských preparátů a zdá se, že vývoj půjde rychle kupředu. Řeší se samozřejmě také otázka akustiky, neboť i přes elektrický pohon motorů vytvářejí vrtule nezanedbatelnou hlukovou stopu.

Je tedy i pro nás v okolí letiště z mnoha důvodů důležité se tímto novým fenoménem zabývat, neboť tento druh dopravy může být jednou z odpovědí na řešení problému tzv. last mile, tedy dopravy mezi letištěm a jeho okolím. 

 

  

V současné době se připravuje na ministerstvu dopravy nová Koncepce rozvoje letecké dopravy. Při jednání na MD jsme nabídli spolupráci na tomto dokumentu. Nabídka byla přijata a my nyní zasíláme na MD naše podněty ke koncepci a rešerše o situaci v dalších evropských letištních regionech. Naší prioritou je samozřejmě především noční hluk, ale zabýváme se také pozemní dopravou a rozvojem neleteckých aktivit v prostoru letiště k rozšíření nabídky služeb a pracovních příležitostí pro naše obyvatele.

Za účasti zástupce PAR proběhlo jednání hodnotitelské komise programu Dobré sousedství. Na základě vyhodnocení minulého ročníku byly přijaty změny, které by měly vést k větší přehlednosti a objektivitě hodnocení, a také posílit úlohu a postavení jednotlivých samospráv mezi žadateli o finanční podporu projektů. Bližší informace o podmínkách programu Dobré sousedství najdete na https://www.prg.aero/dobre-sousedstvi , žádosti je možné poslat do 30.6.2024

20/05 2024   Vladimír Vytiska

TOPlist