PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Čtvrtek, 03 Duben 2014 12:12

Zpráva ze studijní cesty v Praze, 25.3. – 27.3.2014 - projekt D-AIR

Dlouho avizovaná a plánovaná studijní návštěva Prahy v rámci projektu D-Air proběhla ve dnech 25.-27.3.2014 a celkem se jí během tří dnů zúčastnilo 86 účastníků - 30 osob z řad partnerů projektu,  9 našich expertů , 28 přednášejících, 15 zástupců médií a 4 hosté.

Tuto 3-denní studijní cestu uspořádalo sdružení PAR společně s partnery – Magistrátem hl. Města Prahy, Středočeským krajem a Letištěm Praha třídenní studijní cestu. Program byl rozdělen do tří dnů, z nichž každý byl věnován problematice snižování emisí CO2, udržitelnému rozvoji,  efektivnímu využití různých paliv a  energií a také podpoře veřejné dopravy z p ohledu našich hlavních partnerů. Před zahájením vlastního programu proběhla tisková konference za účasti všech partnerů. Reportáže a články s výstupy z této konference se objevily ve zpravodajském kanále ČT24 v televizi Metropol a v řadě deníků a dalších médií.

Podrobné znění zprávy o průběhu studijní návštěvy spolu s programem celé akce najdete v příloze. Také přikládáme tisk. zprávu, kterou vydalo ARC (Airport Regions Conference) o studijní návštěvě v původním anglickém znění.

TOPlist