PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pondělí, 30 Březen 2015 16:15

Sdružení PAR v nové sestavě

Vážení sousedé v okolí pražského letiště,

naše sdružení čekaly začátkem letošního roku volby nového vedení. Tento termín vyplýval jednak z našich stanov a jednak ze skutečnosti, že v řadě obcí-členů sdružení- došlo po podzimních komunálních volbách ke změnám ve vedení obcí. Volby proběhly 26.2. a zde jsou jejich výsledky:
Předseda sdružení
Vladimír Vytiska (Únětice)

Místopředseda sdružení
Jaroslav Kratochvíl (Hostivice)

Členové rady:
Pavel Burgr (Jeneč)
Petr Hejl (Praha – Suchdol)
Zdeněk Babka (Horoměřice)
Jaroslav Radostný (Tuchoměřice)
Martin Polách (Praha 6)

Předsedkyně kontrolní a revizní komise
Jana Krupičková (Dobrovíz)

Členové kontrolní a revizní komise
Jaroslav Paznocht (Středokluky)
Miroslava Šmardová (Statenice)

Volební členskou schůzi naposledy řídil dlouholetý předseda sdružení pan Václav Kášek, který byl do loňského roku i starostou Horoměřic. Členové sdružení vyslovili panu Káškovi poděkování. Za jeho působení dosáhlo sdružení významného posílení při jednání s letištěm i ostatními partnery. Smlouva, kterou se podařilo uzavřít s letištěm, zakotvila mimo spolupráce na projektech ke snížení negativních vlivů letiště i principy fungování fondů, ze kterých jsou podporovány projekty pro zlepšení kvality života v našich obcích.


Nové vedení musí na tyto úspěchy navázat a dále aktivně rozvíjet činnost sdružení především v následujících oblastech:
• Upevnit a zakotvit formou memoranda, případně i návazných smluv spolupráci s našimi hlavními partnery – letištěm, Středočeským krajem, Prahou a Kladnem
• Podporovat urychlenou realizaci důležitých infrastrukturních staveb – železnice Praha-letiště-Kladno, dostavbu Pražského okruhu a návazných staveb jako je tranzitní propojení D8 a R7 s obchvaty dotčených obcí, zlepšit retenci dešťových vod a vodohospodářské poměry v povodí toků pramenících v okolí letiště, využít všech možností na snížení hlukové a emisní zátěže z letecké i pozemní dopravy v okolí letiště
• Zlepšit informovanost občanů o dění v regionu a na letišti


Věříme, že se nám i v novém složení bude dařit a dosáhnout dobrých výsledků jak v oblasti zmírňování negativních vlivů provozu letiště, tak i při upevňování
a posilování kompenzací formou podpory projektů na zlepšení kvality života v našich členských obcích. 
Případné náměty a připomínky k naší činnosti rádi uvítáme.


Vladimír Vytiska-předseda PAR

TOPlist