PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en

OHP
Ochranné hlukové pásmo (OHP)

V okolí Letiště Václava Havla Praha je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo (OHP) - viz mapa:  Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP Letiště Václava Havla Praha. Ve vztahu k platné legislativě je rozsah OHP vyhovující. Zásadní podmínkou je, že za hranicí OHP nesmí být překročen hlukový limit pro hluk z leteckého provozu pro denní dobu (LAeqD = 60dB) a noční dobu (LAeqN = 50dB). Hlukový limit je vztažen k charakteristickému letovému dni. Na území OHP  realizuje Letiště Praha, a. s.,  rozsáhlý program protihlukových opatření. Díky aktivnímu přístupu ze strany provozovatele letiště nedošlo od roku 1998 k rozšíření území zasaženého nadměrným hlukem i přes navýšení počtu startů a přistání.

Mapa: Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP Letiště Václava Havla Praha

TOPlist