PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en

Hluková problematika

Letiště Praha usiluje o minimalizaci hlukové zátěže civilní letecké dopravy na své okolí realizací řady provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní opatření patří zejména zákaz vzletů a přistání letadel bez odpovídající hlukové certifikace, omezení nočního provozu, preference dráhového systému, pravidla pro přílety a odlety, pravidla pro motorové zkoušky, omezení použití reverzního tahu motorů a omezení použití záložního zdroje energie. Tato opatření se nadále vyvíjejí v souladu s vývojem leteckého provozu a respektují společenské a legislativní požadavky.

Mezi ekonomická opatření patří hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé závislosti na hlučnosti a váze letadel. Opatření výrazně motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších, tedy nejtišších letadel na pražském letišti. O účinnosti tohoto postupu svědčí jednoznačně čísla. Zatímco v roce 2006 se v kategorii nejtišších letadel pohybovala zhruba polovina letounů, o pět let později už jich byly téměř tři čtvrtiny. Dalším významným ekonomickým prostředkem je tzv. zvláštní hlukový poplatek za porušení protihlukových postupů. V současné době se zvláštní hlukový poplatek aplikuje za porušení pravidel vizuálního přiblížení. Další poplatky sankčního charakteru jsou účtovány za porušení slotové koordinace a za porušení pravidel nočního provozu. Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého provozu, od roku 1998 k financování protihlukových opatření v OHP a k pokrytí všech dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky.

Zásadním technickým opatřením je monitoring leteckého hluku a letových tratí. Monitoring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjištění aktuální hlukové situace zahrnujícím kontrolu dodržování hygienických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Výstupy z monitoringu jsou zároveň veřejně publikovány na webu Letiště Praha. Důležitým technickým opatřením je program protihlukových opatření, který spočívá v kompletní výměně oken a balkonových dveří za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností u tzv. chráněných místností bytových a rodinných domů. Dále se jedná o stavby školní a předškolní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby v obcích a městských částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Od roku 1998 Letiště Praha, a. s., v rámci programu protihlukových opatření investovalo přes 650 miliónů korun.

TOPlist