PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en

Paralelní dráha,technické parametry

schema paral.drahaParalelní dráha, technické parametry

Pro zajištění dalšího rozvoje letecké dopravy je zapotřebí zvýšit dráhovou kapacitu Letiště Václava Havla Praha, které odbavuje cca 93 % všech cestujících v České republice. Už od 90. let výrazně vzrostl počet odbavených cestujících i letů na tomto letišti. Jen za poslední desetiletí se objem přepravy ztrojnásobil.
Počátkem roku 2006 byl otevřen nový Terminál 2, který dostatečně navýšil tzv. terminálovou kapacitu pro odbavení cestujících v dlouhodobém horizontu. Naopak dráhový systém letiště se navzdory rychlému růstu objemu cestujících a provozu od 60. let téměř nezměnil. V období provozních špiček tak už nepostačuje a bez dalšího rozšíření bude hlavní překážkou očekávanému růstu civilní letecké dopravy.
Záměr postavit na pražském letišti paralelní dráhu ke stávající hlavní dráze 06/24 není žádnou novinkou. Už při stavbě současné hlavní dráhy 06/24 v 60. letech se počítalo s tím, že v případě potřeby bude dráhový systém paralelní dráhou doplněn. Na počátku 70. let byla tato dráha zapracována do územně plánovací dokumentace.

Technické parametry dráhy
Stavební délka dráhy: 3 550 m
Stavební šířka dráhy: 45 m (s nejvyšší únosností), 60 m (základní), 75 m (včetně postranních pásů)
Pás dráhy: délka 3 670 m, šířka 300 m
Celková plocha potřebná pro realizaci stavby: 2 761 599 m2
Provozní status: RWY 06R přístrojová dráha pro přesné přiblížení III. kategorie RWY 24L přístrojová dráha pro přesné přiblížení III. kategorie

Vozovka: Konstrukce vozovky v místech extrémního namáhání bude tuhá s cementobetonovým povrchem. V ostatních místech bude použit živičný povrch. Ochranná vrstva bude tvořena štěrkopískem, podkladní vrstvy štěrkodrtí a cementovou stabilizací, kryt bude cementobetonový nebo asfaltobetonový. Celková tloušťka konstrukce bude přibližně jeden metr.

Umístění: Nová dráha nahradí stávající dráhu 04/22, která je dlouhodobě mimo provoz a používá se pouze k parkování letadel. Dráha bude rovnoběžná se stávající dráhou RWY 06/24 ve vzdálenosti 1525 m, aby byl umožněn nezávislý provoz na obou drahách. Provoz na současné vedlejší dráze 12/30 se poté omezí pouze na případy údržby, mimořádné události nebo situace, kdy na dráhu 06/24 vane velmi silný boční vítr.

Technické vybavení: Radionavigační vybavení nové dráhy je navrženo tak, aby umožňovalo přiblížení a přistání letadel v obou směrech dráhy i za nepříznivých meteorologických podmínek, respektive i za nulové viditelnosti bez manuálních zásahů posádky. Dráha je navíc navržena tak, aby vyhovovala i letadlům Airbus A380.

TOPlist